Pin It

   วันที่ 27 มีนาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ และอาสาสมัครมูลนิธิฯ ร่วมกับนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 3 นำโดยคุณไพโรจน์ พลอยสุขสรรค์ ประธานสหกรณ์บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 3 ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง แจกแว่นสายตา และกิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
  โดยมียอดผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป- จ่ายยา จำนวน 143 ราย, ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 54 ราย, เข้ารับบริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 63 ราย, บริการแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 222 ราย และเยาวชนให้ความสนใจในกิจกรรมนันทนาการ วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น จำนวน 45 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All