Pin It

    วันนี้ (28 มีนาคม 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ในโครงการ "ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19" มอบยาชุดสามัญประจำบ้าน เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ให้กับประธานชุมชนในเขต กทม. และชานเมือง เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวชุมชนที่หยุดเชื้อเพื่อชาติ อยู่บ้านมียาใช้ ยามเจ็บไข้มียากิน ในพื้นที่ บ้านเอื้ออาทรคู้บอน (คู้บอน 27) เขตบางเขน กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All