มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ,เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ ผู้ยากไร้ซึ่งมีฐานะยากจน ณ อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

 

               วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 12.45 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" นำโดยนางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงานปีที่ 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่มอบเงินและสิ่งของต่างๆแก่ นางสมปอง หันมา อายุ 53 ปี ผู้ป่วยโรคหัวใจ , โรคเบาหวาน , เส้นเลือดในสมองตีบมีผลทำให้เป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีก และมอบแก่ เด็กชายภาคิณ เนียมคำ อายุ 4 ปี ป่วยเป็นโรคลำไส้อุดตัน ไม่มีผนังหน้าท้องมาแต่กำเนิด ณ บ้านเลขที่ 109 หมู่ 10 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ดังนี้.- 1) สงเคราะห์เงินค่าครองชีพ จำนวน 10,000.-บาท 2) ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก จำนวน 3 แพ็ค 3) ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 4 แพ็ค 4) แผ่นรองซับ จำนวน 1 แพ็ค 5) พัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ตัว 6) ชุดเครื่องนอนฯ จำนวน 1 ชุด 7) ข้าวสาร จำนวน 20 กิโลกรัม พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่ง รวม 7 รายการ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 15,000บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) *** ภาพทั้งหมดได้รับอนุญาตให้มูลนิธิฯ เผยแพร่ได้ #สังคมสงเคราะห์ #สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง1418

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All