Pin It

    วันนี้ (9 เมษายน 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่แผนกอาสาสมัคร และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (จุด สน.ลาดกระบัง และจุด สน.จรเข้น้อย) นำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช โจ๊กสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุดธารน้ำใจ ฯลฯ บรรจุลงในกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระของประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง ณ บริเวณโรงเรียนตำบลขุมทองประชาอุทิศ ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง แขวงขุมทอง กรุงเทพฯ
  และในวันเวลาเดียวกันนี้ คุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกิจกรรมสังคมฯ พร้อมด้วยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกอาสาสมัคร และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (จุด สน.ลาดพร้าว) ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด (ตามรายการดังกล่าว) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบึ่งกุ่ม ณ บริเวณชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1,2,3 ซอยนวมินทร์ 42 แยก 27 กรุงเทพฯ โดยมี เจ้าหน้าที่จากเขตและหน่วยงานต่างๆ ร่วมในพิธีมอบฯ ทั้ง 2 แห่ง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All