วันที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณสเน่ห์ บุตรนาค ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกิจกรรมสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่แผนกอาสาสมัคร และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (จุด สน.หนองจอก) นำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช โจ๊กสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุดธารน้ำใจ ฯลฯ บรรจุลงในกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระของประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก ณ บริเวณชุมชนกิตติชัยวิลล่า 3 ถนนคู้คลองสิบ แขวงฝั่งเหนือ กรุงเทพฯ
และในวันเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมสบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่แผนกอาสาสมัคร และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (จุด สน.ลำหิน และจุด สน.มีนบุรี) ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด (ตามรายการดังกล่าว) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรี ณ บริเวณลานกีฬาชุมชนปรีชา 10 รามคำแหง 188 ท้ายซอย กรุงเทพฯ โดยมี เจ้าหน้าที่จากเขตและหน่วยงานต่างๆ ร่วมในพิธีมอบฯ ทั้ง 2 แห่ง
278287906.jpg 278327760.jpg 278330603.jpg

278345537.jpg 278346801.jpg 278348096.jpg

278353739.jpg 278359560.jpg 278360903.jpg

278364318.jpg 278369540.jpg 278371181.jpg

278378499.jpg 278379076.jpg 278379760.jpg

278395494.jpg 278404781.jpg 278425933.jpg