Pin It

    วันนี้ (12 เมษายน 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกิจกรรมสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์ฯ แผนกอาสาสมัคร และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (จุด สน.มีนบุรี) นำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช โจ๊กสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุดธารน้ำใจ ฯลฯ บรรจุลงในกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระของประชาชนในพื้นที่เขตสะพานสูง ณ บริเวณสำนักงานเขตสะพานสูง ซอยรามคำแหง 118 กรุงเทพฯ
    และในวันเวลาเดียวกันนี้ คุณสำอางค์ สว่างแจ้ง รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์ และแผนกอาสาสมัคร ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด (ตามรายการดังกล่าว) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางเขน ณ โรงเรียนประชาภิบาล (หลังเขตบางเขน) ซอยรามอินทรา 2 กรุงเทพฯ โดยมี เจ้าหน้าที่จากเขตและหน่วยงานต่างๆ ร่วมในพิธีมอบฯ ทั้ง 2 แห่ง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All