Pin It

    วันนี้ (21 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ เนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 อาทิ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ( ไซส์ M , L ) แผ่นรองซับ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเดตตอล บรีสเอกเซล หน้ากากอนามัย นมถั่วเหลืองดีน่า ขนม ฯลฯ ให้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี
    และในวันเวลาเดียวกันนี้ คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ รวม 2 แห่ง ดังนี้
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบ่อแก้ว จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวม์ จังหวัดพนะนครศรีอยุธยา โดยมี เจ้าหน้าที่บริหารของสถานสงเคราะห์ต่างๆ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ทั้ง 3 แห่ง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All