Pin It

    วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ และอาสาสมัครฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก จ.สระบุรี นำโดย คุณวสันต์ ดนมินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก พร้อมด้วย คุณวิสุทธ์ มาลินันท์ หัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุด อ.หนองแค นพ.ไกรวิทย์ เจริญจิตต์กุล แพทย์จิตอาสาในพื้นที่ จาก โรงพยาบาลหนองแค ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง แจกแว่นสายตา ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน อาทิ วาดรูประบายสีตุ๊กตาปูนปั้น ณ สุสานวิสุทธิมรรคคีรี ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี
โดยมีผู้มารับบริการ ดังนี้
1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป- จ่ายยาฟรี จำนวน 139 ราย
2. ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 45 ราย
3. บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 54 ราย
4. บริการแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 285 ราย
5. กิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น จำนวน 53 ราย
6. แจกไม้เท้า จำนวน 4 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All