มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ,เครื่องอุปโภคบริโภคแก่นางสมาน เสียงเสนาะ อายุ 81 ปี ป่วยเป็นกระดูกไขสันหลังเสื่อม, อัลไซเมอร์และมีเนื้องอกในลำคอ เป็นผู้ยากไร้ซึ่งมีฐานะยากจน ณ แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ

 

            เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" โดยนายพิทักษ์พนธ์ ปัพรังศรี นักสังคมสงเคราะห์ และนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ จำนวน 10,000 บาท พร้อมผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 4 แพ็ค มูลค่า 2,240 บาท รวมมูลค่าการสงเคราะห์ทั้งสิ้น จำนวน 12,240 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) มอบแก่ นางสมาน เสียงเสนาะ อายุ 81 ปี ป่วยเป็นกระดูกไขสันหลังเสื่อม, อัลไซเมอร์และมีเนื้องอกในลำคอ ณ บ้านเลขที่ 19/203 หมู่บ้านส่องแสง ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All