Pin It

    วัน 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แผนกอาสาสมัคร และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (จุด สน. บางนา) นำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช โจ๊กสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุดธารน้ำใจ ฯลฯ บรรจุลงในกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระของประชาชนในพื้นที่เขตบางนา ณ บริเวณวัดผ่องพลาย ซอยลาซาล 50 กรุงเทพฯ
  และในวันเวลาเดียวกันนี้ คุณเสน่ห์ บุตรนาค ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกิจกรรมสังคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แผนกอาสาสมัคร และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (จุด สน.บางกอกใหญ่ ) ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด (ตามรายการดังกล่าว) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ณ วัดนาคกลางวรวิหาร ซอยอิสรภาพ 42 กรุงเทพฯ
  และ (ต่อเนื่อง) เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด (ตามรายการดังกล่าว) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ณ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
   ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 12 เมษายน 2565 และ ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19" แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 5,000 ชุด ในพื้นที่ 50 เขตกรุงเทพมหานคร รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหหมื่นบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All