Pin It

   วันนี้ (29 เมษายน 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหนาแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ --/1 ม.9 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี เจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการในพื้นที่ ร่วมมอบ ฯ ณ สถานที่เกิดเหตุ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All