มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดอบรมหลักสูตร การกู้ภัยเบื้องต้น (BRC) ให้กับ อาสาสมัครฯ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เขต 16 จ.ชัยนาท

 

               ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 - 21.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร การกู้ภัยเบื้องต้น (BRC) ให้กับ อาสาสมัคร จำนวน 62 คน (รุ่นที่ 2) ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เขต 16 จ.ชัยนาท อบรมโดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ การฝึกในหลักสูตรรวมทั้งหมด 3 วัน ซึ่งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นไปอย่างเข้มข้น โดยทีมครูฝึกผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจสูงสุด พร้อมนำไปใช้ในเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเจอ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมากที่สุด

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All