Pin It

    เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ สนับสนุนถุงยังชีพ ประกอบไปด้วย เครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็น จำนวน 2,500 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมี คุณอนิรุทธ บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยคุณสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ประธานกรรมการและคณะกรรมการศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะสุไหงโก-ลก เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครมูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจ สุไหงโก-ลก เป็นผู้แทนในการมอบ ณ บริเวณหน้ามูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
    จากสถานการณ์ที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องนานหลายวัน ในช่วงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา จนทำให้พื้นที่ของอำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง และอำเภอตากใบ เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และรุนแรงมีบ้านเรือนและประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก
    มูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจสุไหงโก-ลก ได้แจ้งขอสนับสนุนถุงยังชีพมายังมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยจากช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีการจัดสรรถุงยังชีพ จำนวน 2,500 ชุด แบ่งไปในแต่ละพื้นที่ ดังนี้
เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 15 ชุมชน มอบถุงยังชีพ รวม 1,590 ชุด
เขตตำบลมูโนะ 5 หมู่บ้าน มอบถุงยังชีพ รวม 510 ชุด
เขตพื้นที่แว้ง บ้านเรือนใกล้แม่น้ำ มอบถุงยังชีพ รวม 200 ชุด
และเขตพื้นที่ตากใบ มอบถุงยังชีพ รวม 200 ชุด
(ในพื้นที่อำเภอแว้ง และอำเภอตากใบ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565) ทั้งนี้ หากการส่งมอบถุงยังชีพส่งไปไม่ทั่วถึงในทุกครัวเรือนที่ประสบอุทกภัย ทางมูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจสุไหงโก-ลก ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
 
ขอบคุณข้อมูลจาก มูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจสุไหงโก-ลก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All