Pin It

    เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิช่วยเหลือผู้ประสบภัย14 จังหวัดภาคใต้ ได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิเซิ่งหมู่ ธารน้ำใจ สุไหงโก-ลก (เขตอำเภอแว้ง) นำโดย อาสาสมัครมูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจ(เขตอำเภอแว้ง/เขตอำเภอตากใบ) ร่วมกับ มูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจ สุไหงโก-ลก นำถุงยังชีพ ประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็น แจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่บ้านนูโระ ลีแยะ ม.1 ต.โละจูด อ.แว้ง จำนวน 200 ชุด (แจกต่อเนื่อง จากวันที่ 5 พ.ค. ที่ผ่านมา รวมถุงยังชีพทั้งสิ้น จำนวน 2,500 ชุด )โดยมี คุณวิชิตชาติ อุดมลาภเจริญกิจ หัวหน้าอาสามูลนิธิฯ พร้อมด้วยอาสามูลนิธิฯ ผู้ใหญ่บ้าน ทีมงาน กำนัน นายก อบต.โละจูด และสมาชิก อบต.นูโระ ร่วมมอบ
 
   ทั้งนี้ หากการส่งมอบถุงยังชีพส่งไปไม่ทั่วถึงในทุกครัวเรือน ที่ประสบอุทกภัย ทางมูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจสุไหงโก-ลก ต้องขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจาก มูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจสุไหงโก-ลก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All