Pin It

   วันนี้ ( 17 พฤษภาคม 2565) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้ก่ประชาชนภายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีคุณเสมอใจ คูหาเพ็ชร์ ประธานชุมชนตากสินสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน เขตธนบุรี ร่วมกิจกรรมออกหน่วย ณ ชุมชนตากสินสัมพันธ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  ผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 75 คน ผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 148 คน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All