Pin It

     วันพฤหัสที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ คุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ และคุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่ไต้ฮง ที่เดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์ โดยคณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่ไต้ฮง ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 617, 973 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) ให้แก่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อสมทบทุนในงานสาธารณกุศลต่างๆ ของมูลนิธิฯ พร้อมมอบเงินบริจาค จำนวน 198,822 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลหัวเฉียว และ มอบเงินบริจาค จำนวน 89,405 บาท (แปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าบาทถ้วน) ให้แก่ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และสมทบทุนในงานสาธารณกุศลอื่นๆ โดยมี คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริหารของมูลนิธิฯ ผู้บริหารจากโรงพยาบาลหัวเฉียว และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
จากนั้น ในเวลา 13.00 น. คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่ไต้ฮง ได้เข้าสักการะขอพรหลวงปู่ไต้ฮง พร้อมร่วมทำบุญบริจาคเพื่อสาธารณกุศลต่างๆ ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
.
(หมายเหตุ : การต้อนรับในครั้งนี้ จัดขึ้นตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 )

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All