Pin It

    วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย นำโดยคุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย นำเจ้าหน้าที่ น.เขต/กู้ชีพ/กู้ภัย ร่วมกับ อาจารย์ และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทำพิธีบรรจุและเคลื่อนย้ายร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 86 ร่าง เพื่อรอพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไปยังวัดเพิ่มทาน ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับความร่วมมือจาก อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 30 จุด อาทิ จุดโยธิน นำโดยนาวาอากาศโทบรรเจิด เปรมจิตต์ หัวหน้าจุดโยธิน จุดห้วยขวาง นำโดยนายสมศักดิ์ อู่มั่น หัวหน้าจุดห้วยขวาง ฯลฯ ร่วมกันนำรถตู้และรถกระบะที่ได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการ จำนวน 86 คัน ร่วมในการเคลื่อนย้ายฯ
     ในการปี 2565 นี้ มูลนิธิฯ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ให้การสนับสนุนงานบรรจุร่างและเคลื่อนย้ายร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2563 แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พร้อมให้การสนับสนุนโลงเทพนมและถุงซิปบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ รวมทั้งสิ้น 376 ใบ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น รวม 560,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All