Pin It

    วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ คุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม คุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร คุณดิลก รอดบำรุง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ คุณนภาพร เชิญเกียรติประดับ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน และคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมในพิธีกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษารหัส 65 ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 80 คน โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษา ออกเป็น 3 กลุ่ม เข้ากล่าวปฏิญาณตนและสักการะหลวงปู่ไต้ฮงภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง เยี่ยมชมหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของหลวงปู่ไต้ฮงและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และชมการสาธิตการปฏิบัติงานด้านกู้ชีพกู้ภัย อาทิ แนะนำอุปกรณ์ จำลองสถานการณ์การช่วยเหลือพื้นที่สูงด้วยระบบเชือก (ROPE) ฯลฯ
.
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากมูลนิธิฯ ที่เป็นต้นกำเนิดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All