มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจฟัน-ถอนฟัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 

      วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์ฯ นำโดยคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครฯ ร่วมกับอาจารย์ ชิดชนก สิทธิธารถศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน, ถอนฟัน, เคลือบฟลูออไลน์ในเด็ก และแจกจ่ายแว่นตาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ฟรี โดยมีคุณกฤตติกา วงษ์ชื่น นายกอบต.ดอนตูม, คุณสุรินทร์ เฉยริน รองนายก อบต.ดอนตูม และคุณเกษมศักดิ์ วิโรจนพงศ์ รองนายก อบต. ดอนตูม ร่วมออกหน่วยฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All