Pin It

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ และอาสาสมัครฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี นำโดยคุณชูณิจ พรฉายา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี พร้อมด้วยคุณเพ็ญพยอม เทพีรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นครชัยศรี และ นพ.รุจดนัย สีเหลืองสวัสดิ์ แพทย์จิตอาสาในพื้นที่ จาก โรงพยาบาลนครชัยศรี ร่วมออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจโรคฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง แจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก อาทิ วาดรูป ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา (ภิทัยธารามประสิทธิ์) ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โดยมีผู้เข้ารับบริการ ดังนี้
- ตรวจรักษาโรคทั่วไป- จ่ายยาฟรี จำนวน 131 ราย
- ตรวจโรคฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 64 ราย
   ถอนฟัน 8 ราย
   ให้คำแนะนำการดูแลฟัน 16 ราย
   เคลือบฟลูออไรด์ให้เด็กที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป 40 ราย
- ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 60 ราย
- บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 66 ราย
- บริการแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 227 ราย
- กิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น จำนวน 40 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All