Pin It

    วันนี้ (10 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย และแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่จังหวัดนครนายก ร่วมกับ สมาคมสว่างอริยะธรรมสถาน จังหวัดนครนายก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช ปลากระป๋อง น้ำปลา หน้ากากอนามัย บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 300 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลสาริกา ตำบลเขาพระ และตำบลพรหมมณี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน โดยมี คุณณรงค์ กุลธีระวิทย์ นายกพุทธสมาคมสว่างอริยะธรรมสถาน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีเพียงพอ นนท์ไพบูลย์ ปลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองนครนายก นายหมวดเอกปพนศักดิ์ ขันติชัยมงคล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอเมืองนครนายก และคุณศุภกิจ จัยสรสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครนายก ร่วมในพิธีมอบฯ ณ บริเวณหอประชุมสมาคมสว่างอริยะธรรมสถาน จังหวัดนครนายก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All