มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ,เครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กหญิงสุริตา สุภากาย  ป่วยเป็นโรคใบหน้าแหว่ง(congennital facial cleft) ตาข้างขวาบอดสนิท ต้องใส่ตาเทียม ณ โรงเรียนวัดบางสะแกใน แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

 

              วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" โดยนายอภินันท์ อินบุญนะ นักสังคมสงเคราะห์และนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ จำนวน 10,000 บาท รวมมูลค่าการสงเคราะห์ทั้งสิ้น จำนวน 10000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) มอบแก่เด็กหญิงสุริตา สุภากาย อายุ 7 ปี ป่วยเป็นโรคใบหน้าแหว่ง(congennital facial cleft) ตาข้างขวาบอดสนิท ต้องใส่ตาเทียม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนวัดบางสะแกใน แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All