Pin It

    วันนี้ (13 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัยและแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน โดยคุณป๋ฮเว้ง แซ่ก๊วย ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่/อาสาสมัครมูลนิธิฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช ปลากระป๋อง น้ำปลา หน้ากากอนามัย บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 300 ชุด คิดเป็นมูลค่า 105,000 บาท ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลหัวหิน ตำบลหินเหล็กไฟ และตำบลทับใต้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน โดยมี คุณพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยคุณอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณหอประชุมเตชะไพบูลย์ มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน (เม่งหินเซี่ยงตั๊ว) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All