Pin It

     วันนี้ (16 มิถุนายน 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน เลขที่ --/1 หมู่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 4 คน มอบเป็นเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมสงเคราะห์เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 14,500 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณอเนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ และคุณจุฑาพา เม่นมิ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All