Pin It

    วันนี้ (20 มิถุนายน 2565) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่มอบโลงศพให้แก่วัดในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้แก่ วัดดวงแข เขตปทุมวัน จำนวน 10 ใบ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา จำนวน 10 ใบ และวัดลาดปลาเค้า จำนวน 10 ใบ เพื่อช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตที่ยากไร้ และผู้เสียชีวิตที่ไร้ญาติ รวมมอบโลงศพทั้งสิ้น จำนวน 30 ใบ คิดเป็นมูลค่า 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All