Pin It

     วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านเลขที่ -- ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร มีผู้ประสบภัย จำนวน 2 ครอบครัว รวม 4 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 2 ชุด ชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
   และบ้านเลขที่ --/2 ซอยราษฎร์พัฒนา 15 แยก 2 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รวมสงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยทั้งสิ้น จำนวน 3 ครอบครัว รวม 6 คน เป็นเงิน 25,500 บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All