Pin It

    วันที่ 21 มิถุนายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีีพ พร้อมด้วยอาสาสมัคร และนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่มอบโลงศพ (บริจาค) ให้แก่วัดวัดห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 20 ใบ รวมมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตที่ยากไร้ และผู้เสียชีวิตที่ไร้ญาติ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All