Pin It

    เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยคุณประถวี กุลบุตร นักสังคมสงเคราะห์ แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมนักศึกษาฝึกงาน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของสนับสนุนแก่สำนักสงฆ์ป่ามะขาม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ดังนี้
1. ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ไซส์ M-L (แบบเทปกาว)จำนวน 35 แพ็ค (980ชิ้น)
2. แผ่นรองซับ จำนวน 22 แพ็ค
3. นมยี่ห้อ เอนชัวร์ จำนวน 6 กระป๋องใหญ่
4. ข้าวสาร จำนวน 200 กิโลกรัม
5. เครื่องดื่มวิตามิน คามูซี จำนวน 10 ลัง (300ขวด)
6. หน้ากากอนามัย จำนวน 9 กล่อง
รวม 6 รายการ คิดเป็นมูลค่าเงินทั้งสิ้น จำนวน 19,791.12 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์)
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All