มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ,เครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กหญิงกนกพร บุตรดีดา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี มอบ ณ บ้านไม่มีเลขที่ ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

 

            วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยนางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์และสิ่งของต่างๆ แก่เด็กหญิงกนกพร บุตรดีดา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดังนี้ 1.สงเคราะห์ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท 2.สงเคราะห์ถังน้ำพลาสติก จำนวน 2 ใบ มูลค่า 1,000 บาท 3.สงเคราะห์ชั้นพลาสติกใส่เสื้อผ้า จำนวน 1 หลัง มูลค่า 750 บาท รวม 3 รายการ คิดเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น จำนวน 6,750 บาท (หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณแก้วตา เข้มแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม และคุณพิทักษ์ พุ่มเจริญ คุณครูประจำชั้น เป็นสักขีพยานในการมอบ ณ บ้านไม่มีเลขที่ ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี *หมายเหตุ ภาพทั้งหมดอนุญาตให้มูลนิธิฯ เผยแพร่ได้

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All