มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสดและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

              เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 11.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หน.แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลก นำโดยคุณทวีสิทธิ์ กีรติไพบูลย์ รองประธานฯ, คุณขวัญชัย จุฑารัตนพรชัย รองประธานฯ, คุณเสรีรัฐ ไกรคงจิตต์ รองประธานฯ, คุณกิตติชัย วิโรจนวานิช รองประธานฯ และคุณวิชาญ เอี่ยมสาย กรรมการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 ครอบครัว 7 คน โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 15,800 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) และมูลนิธิประสาทบุญสถาน จังหวัดพิษณุโลก มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) โดยมีคุณชัยยนต์ มาไชยนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ร่วมมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ หมู่ 1 บ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

หมายเหตุ : เหตุเกิดวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 23.45 น.

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All