Pin It

    วันนี้ 6 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดยเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่มอบโลงศพ (บริจาค) แก่องค์การบริหารตำบลสลกบาตร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 400 ใบ มูลค่า 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ในการนี้ มูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการแจกจ่ายโลงศพแก่วัดที่ขาดแคลนในพื้นที่ จำนวน 22 แห่ง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All