Pin It

    วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ และอาสาสมัครฯ ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางคูวัด นำโดย คุณชุมพร ไวยะวัฒนะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางคูวัด พร้อมด้วย คุณประทีป ผลพิบูลย์ ประธานหมู่บ้านเมืองประชา และ นพ.โกวิทย์ บุญทวี แพทย์จิตอาสาในพื้นที่ จากโรงพยาบาลปทุมธานี ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป - จ่ายยา ตรวจโรคฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง แจกแว่นสายตา ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการเด็ก อาทิ วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น
.
โดยมียอดผู้เข้ารับบริการ ดังนี้
1.) ตรวจรักษาโรคทั่วไป- จ่ายยา จำนวน 199 ราย
2.) ตรวจโรคฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 109 ราย
 - ถอนฟัน 15 ราย
 - ให้คำแนะนำการดูแลฟัน 24 ราย
 - เคลือบฟลูออไรด์ให้เด็กที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป 70 ราย
3.) ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 156 ราย
4.) บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 55 ราย
5.) บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 342 ราย
6.) กิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น จำนวน 98 ราย
7.) แจกไม้เท้า จำนวน 2 ราย
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมดรวม 961 ราย ณ สโมสรเมืองประชา ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All