Pin It

    วันนี้ (25 กรกฎาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนบูรณาการสาธารณภัย ระดับที่ 2 ประจำปี 2565 ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บัญชาการเหตุการณ์ฝึกซ้อมเสมือนจริง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มูลนิธิฯ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมเข้าฝึกซ้อมแผนฯ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม สำนักสิ่งแวดล้อม และ ห้องประชุมสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All