Pin It

    วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย โดยคุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการประชุมเตรียมการและซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วยที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยประจำปี 2565 โดยมี พลเรือตรีสุรศักดิ์ สิงจรวัฒน์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ห้องเกาะช้าง) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
   โดยกำหนดจัดการฝึกซ้อมค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2565 (SAREX 2022) การฝึกภาคปฏิบัติ (ภาคสนาม/ภาคทะเล) และ การสาธิตการฝึก ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ กองการฝึกกองเรือยุทธการ และท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All