Pin It

     วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จำอบรมหลักสูตร "การป้องกันตัวจากผู้ปองร้ายสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ " ให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมี วิทยากร จากโรงเรียนสอนศิลปะการป้องกันตัว Family BJJ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติมาเป็นผู้ฝึกสอนหลักสูตรการป้องกันตัวจากผู้ปองร้ายฯ เพื่อเป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการออกปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครมูลนิธิฯ เกี่ยวกับการป้องกันตัวและเพื่อเป็นเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ตนเองเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All