Pin It

    วันนี้ (15 สิงหาคม 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตบางรัก และคณะกรรมการชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยา บริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 เขตบางรัก กรุงเทพฯ
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 53 คน และผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 87 คน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All