Pin It

    เตรียมความพร้อม ! เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต แผนกบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้าร่วมการฝึกซ้อมค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2565 (SAREX 2022) นำเรือกู้ชีพกู้ภัย ทดสอบสมรรถนะการล่องบนผืนน้ำทะเล และทดสอบระบบต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้มร่วมการฝึกฯ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 
   ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต แผนกบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้าร่วมการฝึกซ้อม SAREX 2022 (ภาคสนาม/ภาคทะเล) ณ กองการฝึกกองเรือยุทธการ และท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All