Pin It

   วันที่ 21 สิงหาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลพบุรี 001 ร่วมในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ นม ยี่ห้อ เอนชัวร์ จำนวน 22 กระป๋อง ปลากระป๋อง จำนวน 1,000 กระป๋อง ขนมเอลเซ่ เลเยอร์เค้ก จำนวน 156 แพ็ค เสื้อสำเร็จรูป จำนวน 500 ตัว เครื่องดื่มวิตามินคามูซี จำนวน 12 ลัง (360 ขวด) ข้าวสาร จำนวน 1,000 กิโลกรัม (10 กระสอบ) ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ไซส์ M-L จำนวน 30 แพ็ค (840 ชิ้น) แผ่นรองซับ จำนวน 5 แพ็ค (50 แผ่น) แอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 40 ลิตร หน้ากากอนามัยจำนวน 20 ลัง (410 กล่อง) รวม 10 รายการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 100,638 บาท (หนึ่งแสนหกร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) โดยมี พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ รับมอบ ณ วัดพระพุทธบาทประทานพร (วัดพระบาทน้ำพุ) ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All