Pin It

    วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. มูลนิิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิกวงเม้งแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยคุณวิชัย ศรีพธูราษฎร์ ประธานมูลนิธิฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช ให้แก่ผู้ประสบภัยในโครงการฟื้นฟูหลังน้ำลด จำนวน 300 ชุด คิดเป็นมูลค่า 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณมูลนิธิกวงเม้งแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และ ที่บริเวณหมู่บ้านสันทรายใหม่ จำนวน 200 ชุด คิดเป็นมูลค่า 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณอุบล ใจวรรณะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบฯ รวมมอบเครื่องอุปโภคช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอแม่สายทั้งสิ้น จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่า 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เสร็จสิ้นภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในเวลาประมาณ 10.30 น. เดินทางต่อไปยังจังหวัดเพรบูรณ์

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All