มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

      เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณสุกัญญา รัตนสุวรรณ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว 3 คน มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด รวมคิดเป็นมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท(เจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีคุณยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ รองนายกเทศบาลอำเภอธัญบุรี และกลุ่มสตรีเทศบาลธัญบุรี พร้อมด้วยคุณกิตติ สรวงธรรม ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ร่วมมอบฯ ณ บริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ 29/19 หมู่ 2 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All