Pin It

   วันนี้ (26 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวห้นาแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตพระนคร โดยมี คุณวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนคร ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณสวนสันติชัยปราการ (ป้อมพระสุเมรุ) ถนนพระอาทิตย์
    และในเวลาเดียวกันนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ พร้อมด้วยคุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครมูลนิธิฯ แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตปทุมวัน โดยมีอาสาสมัคร มูลนิธิฯ อาทิ คุณหยวน กวินณัฏฐ์ ยศอมรสุนทร อาสาฯ ศิลปิน 18 คุณอู๊ด อชิต ธีระวิทยตระกูล อาสาฯ ศิลปิน 45 คุณตูมตาม ยุทธนา เปื้องกลาง อาสาฯ ศิลปิน 172 คุณเบนซ์ พิสิฐพล นิธิพงษ์วัฒนา อาสาฯ ศิลปิน 231 คุณณัฐ พสธร เหมวงศ์ อาสาฯ ศิลปิน 234 คุณอาหลี อัฐริญญา อึ้งศิลป์ศรีกุล อาสาฯ ศิลปิน 305 คุณโยกเยก อัครเดช รอดวินิจ อาสาฯ ศิลปิน 23 คุณจวบ ชยุฒ อนุเวชทีวงค์ อาสาฯ ศิลปิน 82 ร่วมมอบ ณ วัดมหาไถ่ (โบสถ์มหาไถ่) ซอยร่วมฤดี
   รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตพระนคร และเขตปทุมวัน จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All