Pin It

    วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์อาสาฯ เจ้าหน้าที่ฯ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวาน บริการทางทันตกรรม บริการตัดผม แจกจ่ายแว่นสายตา ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี คุณทรงพล สืบสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไผ่ พร้อมด้วยนายแพทย์วิธวินท์ ศรีมาศ แพทย์โรงพยาบาลแก้งสนามนาง ร่วมกิจกรรมออกหน่วยฯ ณ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ ตำบลสีสุก อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการ (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) ดังนี้
1.ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 120 ราย
2.ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 47 ราย
3.บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 45 ราย
4.บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 170 ราย
5.ทันตกรรม จำนวน 92 ราย
5.1 ถอนฟัน 2 ราย
5.2 เคลือบฟลูออไรด์ 84 ราย
5.3 แนะนำสุขภาพช่องปาก 6 ราย
6.กิจกรรมนันทนาการเด็ก 71 ราย
7.แจกไม้เท้า 4 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All