Pin It

   วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. คุณชาญรงค์ เสาวภา ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ #เขตบางคอแหลม ณ บริเวณวัดจันทร์ใน ซอยเจริญกรุง 107
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตวัฒนา โดยมี คุณสุชาติ รักชื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตวัฒนา ร่วมมอบ ณ ชุมชนข้างสะพานคลองตัน ซอยปรีดีพนมยงค์ 46
.
รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตบางคอแหลม และเขตวัฒนา จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All