Pin It

   วันนี้ (30 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางกอกน้อย โดยมีคุณเกศจริน สามิภักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกอกน้อย ร่วมในพิธี ณ บริเวณวัดยางสุทธาราม ถนนพรานนก
  และในเวลาเดียวกันนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมด้วยคุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร มูลนิธิฯ และอาสาฯ ศิลปิน อาทิ คุณมะเหมี่ยว พรชดา (ศิลปิน 58) คุณเมย์ ธิชา (ศิลปิน 374) ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางกอกใหญ่ โดยมี คุณสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วย คุณชัชชลัยย์ หนุนแดง หัวหน้าฝ่ายปกครอง คุณเด่นดวง ไทยวัฒนา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมในพิธีฯ ณ วัดท่าพระ แขวงท่าพระ
 
   รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All