Pin It

    วันนี้ (31 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00-11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการใหญ่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิฯ ร่วมให้การต้อนรับ คุณเก็จมณี หม่องพิชัย หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี และคณะศึกษาดูงานจากกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี รวม 43 ท่าน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ในการนี้ มูลนิธิฯ ได้นำคณะเข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮงภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง พร้อมทั้งจัดกลุ่มแบ่งฐานเพื่อเข้ารับฟังบรรยายการใช้อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย และชมการจำลองสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่สูง (Rope Rescue) โดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และเข้าชมหหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อศึกษาประวัติความเป็ฯมาของมูลนิธิฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All