มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ ร่วมการเตรียมการฝึกซ้อมแผนเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ประจำปี 2561 จำลองสถานการณ์ "อุบัติภัยสารเคมีแอมโมเนียรั่วไหลจากโรงงานน้ำแข็งระเบิด" ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

 

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ โดยนายยุทธนา ทาโคตร์ กู้ชีพ 103 พร้อมคู่สาย, ว่าที่ ร.ต พิสุทธิ์ สุขเครือ กู้ชีพ 115 พร้อมคู่สาย พร้อมด้วยคู่สายกู้ชีพ 111 และอาสาสมัครกู้ภัย เข้าร่วมการเตรียมการฝึกซ้อมแผนเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ประจำปี 2561 จำลองสถานการณ์ "อุบัติภัยสารเคมีแอมโมเนียรั่วไหลจากโรงงานน้ำแข็งระเบิด" ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีนพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนพ.สมชาย จึงมีโชค รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เข้าร่วมชมและสังเกตการณ์ ณ ชุมชนวัดไผ่เงิน ซอยวัดไผ่เงิน เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ (การซ้อมแผนฯ มีการกำหนดการซ้อมจริงในวันที่ 22 สิงหาคม 2561)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All