Pin It

    วันนี้ (8 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. คุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตลาดพร้าว โดยมี คุณเสาวลักษณ์ วยะนันทน์ พร้อมด้วยคุณเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว คุณศศิพงศ์ เศวตนันทิกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี ณ วัดสาครสุ่นประชาสวรรค์ ซอยโชคชัย 4
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตคันนายาว โดยมีคุณบัญชา สืบกระพัน ผู้อำนวยการเขตคันนายาว และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ วัดคู้บอน (ข้าง สน.คันนายาว)
 
  รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตลาดพร้าว และเขตคันนายาว จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
.

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All