Pin It

   วันนี้ (10 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครมูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) และรองเท้าบูท จำนวน 500 คู่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตดินแดง โดยมี คุณอุดมศักดิ์ ไวชะโยดม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ บริเวณลานกีฬาแฟลตดินแดง 58 (หน้าโรงเรียนวิชูทิศ)
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณวิไลวรรณ เต่าทองวัฒน์สร หัวหน้าแผนกพัสดุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ​ ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด รองเท้าบูท จำนวน 500 คู่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบึ่งกุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบึ่งกุ่ม ร่วมในพิธี ณ บริเวณสำนักงานเขตบึ่งกุ่ม
.
รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตดินแดง และเขตบึ่งกุ่ม จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
.

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All