"มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง" จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 โดยมี นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผวจ.สมุทรสาคร และแขกผู้มีเกียยรติ เข้าร่วมงานพิธีอย่างพร้อมเพรียง ที่สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

 

 

        เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการฯ พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ,  คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ, เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร, พนักงาน และอาสาสมัคร ได้ร่วมทำพิธีแจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค เนื่องในงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 โดยมีคุณเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผวจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วยคุณนิรุตต์ สุวรรณบริสุทธิ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)ปลัดอำเภอเมือง, คุณอานนท์ ลิขิตวัฒนกิจ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) อำเภอบ้านแพ้ว  และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมในพิธีฯ ณ สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร


       ภายหลัง คุณสุทัศน์ กล่าวว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อนมนุษย์ทุกชนชั้น ทุกศาสนา ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ และ ตาย งานบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย, อุทกภัย, อุบัติภัย, ภัยแล้ง, ภัยหนาว มีหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อาสาสมัคร ที่คอยให้การช่วยเหลืออุบัติเหตุต่างๆ มีสุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เก็บศพไร้ญาติ ฝัง และฌาปนกิจ มีหน่วยงานในเครือข่าย ประกอบด้วย โรงพยาบาลหัวเฉียว,มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

      การจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ดำเนินงานเป็นประจำทุกปี ปฏิบัติสืบเนื่องมาเป็นเวลาช้านานแล้ว เพราะเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการนำสิ่งของ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง มาเซ่นไหว้ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ และนำมาแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ รวมทั้งมอบให้แก่องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดงานทิ้งกระจาดนี้มูลนิธิฯได้จัดงาน 3 แห่งคือ ที่ทำการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561, คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 และสุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ณ ที่แห่งนี้ รวมคิดมูลค่าการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดในปีนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,950,000 บาท (สิบสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All