Pin It

   วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่จังหวัดตาก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของสงเคราะห์ แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ตามรายการ ดังนี้
.
1. ข้าวสาร จำนวน 1,250 กก.
2. ยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 200 กระปุก
3. ครีมอาบน้ำ จำนวน 240 ขวด
4. โลชั่นบำรุงผิว จำนวน 240 ขวด
5. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 5,400 ซอง
6. เส้นหมี่ขาว จำนวน 2,000 ห่อ
7. ปลากระป๋อง จำนวน 500 กระป๋อง
8. ยาพารา จำนวน 50 กระปุก
9. ยาตำราหลวง จำนวน 200 กล่อง
10. รองเท้าฟองน้ำ จำนวน 240 คู่
11. เสื้อสำเร็จรูป จำนวน 600 ตัว
.
    รวม 11 รายการ คิดเป็นเงินมูลค่าทั้งสิ้น 117,360 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณหมอวรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง เป็นผู้รับมอบฯ ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All